Misiunea şcolii

Diversificarea serviciilor educaţionale adecvate pentru toţi copiii cu CES.
Noi credem că:
• toţi copiii sunt prioritatea noastra.
• intervenţia timpurie în educaţie este esenţială.
• educaţia pentru toţi este esenţială pentru supravieţuirea societăţii.
• viaţa umană poate fi pozitiv schimbată prin educaţie.
• urmărirea excelenţei necesită munca şi angajament pe viaţă.
• toţi copiii pot învăţa şi au inerentă valoare.